Wednesday May 15, 2024

Levy dokážu počuť korisť na vzdialenosť až 1,6 km

Aj keď sú kráľmi zvierat, nemôžu mať všetko, čo si zaumienia. Dôkazom toho je aj príbeh z bratislavskej ZOO, kde samička leva neprijala a po niekoľkých pokusoch zblíženia bola stále agresívna. Mláďat od nich sa teda nedočkajú, nové prírastky, ktorými sa môžu však pochváliť už teraz, majú. Aké, to prezradia redaktorke Top Star - Simone Halamíčkovej: PR manažérka Alexandra Ritterová a zoológ Martin Rosa.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320