Wednesday Mar 22, 2023

Čo vedia Slováci o období 1939-45?

Kto boli kľúčoví politickí predstavitelia Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945? Čo znamená výraz arizácia? Koľko ľudí židovského pôvodu bolo počas deportácií zo Slovenska odvlečených? Máme si tieto historické fakty pripomínať alebo je už čas na ne radšej nespomínať? Odkiaľ čerpáte informácie o holokauste? Toto sú niektoré z otázok, ktoré boli súčasťou reprezentatívneho prieskumu “Ľudácka slovenská republika 1939-1945 a holokaust v kolektívnej pamäti slovenskej spoločnosti”. Prieskum bol prezentovaný pri príležitosti vyhlásenia samostatnosti Slovenska, ktoré sa udialo 14. marca 1939. V 24 podcaste výsledky tohto prieskumu prezentuje historik z Historického ústavu SAV a Dokumentačného strediska holokaustu, Ján Hlavinka. Okrem jednotlivých otázok s Veronikou Homolovou Tóthovou bližšie rozobrali napríklad tzv. prezidentské výnimky, či proces arizácie. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013